โทร. 02-741-7898 สำหรับข้อเสนอที่ดีที่สุด

Ink & Toner

ตลับหมึกพิมพ์และโทนเนอร์
เพราะงานพิมพ์ทุกชิ้นมีความสำคัญ
เรารู้ดีว่าคุณภาพของงานพิมพ์รูปภาพและเอกสารเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของคุณ อุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP พร้อมช่วยเสริมประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เพื่อส่งมอบงานพิมพ์อันสมบูรณ์แบบให้กับคุณ

มั่นใจในคุณภาพ ทุกครั้งที่สั่งพิมพ์
จากการศึกษาล่าสุดของ BLI พบว่าตลับหมึกพิมพ์แท้จาก HP มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ให้จำนวนพิมพ์ต่อตลับที่มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับตลับหมึกพิมพ์จากบริษัทอื่น นั่นก็หมายความว่าในทุกครั้งที่สั่งพิมพ์คุณจะได้รับงานพิมพ์ที่ดีที่สุดเสมอ

มั่นใจในคุณภาพ ทุกครั้งที่สั่งพิมพ์
จากการศึกษาล่าสุดของ BLI พบว่าตลับหมึกพิมพ์แท้จาก HP มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ให้จำนวนพิมพ์ต่อตลับที่มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับตลับหมึกพิมพ์จากบริษัทอื่น นั่นก็หมายความว่าในทุกครั้งที่สั่งพิมพ์คุณจะได้รับงานพิมพ์ที่ดีที่สุดเสมอ